Kancelaria Adwokacka Im. Adama Dunikowskiego

Zakres usług

usluga

ODSZKODOWANIA

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu uzyskiwania odszkodowania, uzyskania rekompensaty za ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, wyrównania strat poniesionych na skutek utraconego dochodu, zwrotu kosztów opieki świadczonej przez osoby trzecie, czy uzyskania renty wyrównawczej, gdy zmniejszyły się ich zdolności zarobkowe. Pamiętajmy, że niekiedy wystarczającym jest odpowiednia argumentacja w dyskusji z Ubezpieczycielem, by uzyskać satysfakcjonującą nas kwotę. Jeśli zaś propozycje wypłaty odszkodowania nas nie zadowalają lub Ubezpieczyciel lub sprawca uchyla się od jakiejkolwiek formy rekompensaty wówczas sprawa winna trafić do Sadu, przy czym Kancelaria świadczy pomoc, na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, w sprawach m. in.:

  • poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (w przypadku wystąpienia szkody na zdrowiu, czy szkody majątkowej)
  • na rzecz członków rodziny osoby, która zginęła w wyniku wypadku,
  • na rzecz osób poszkodowanym w wyniku błędu medycznego,
  • na rzecz osób, którym przysługują roszczenia z polis ubezpieczeniowych,
  • na rzecz osób podmiotów poszkodowanych w wyniku zniszczenia mienia (np. w przypadku pożaru lub powodzi),
  • na rzecz osób poszkodowanych na skutek wypadku w pracy lub w drodze do pracy czy pracy,
  • w gospodarstwie rolnym,
  • właścicielom nieruchomości, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Gabriela Pasternak

NIP: 5170313930

REGON: 381387156

Idea Bank: 66 1950 0001 2006 0074 1331 0002

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek: 08:00 – 20:00
Sobota – do uzgodnienia

ul. Lwowska 6, Budynek Delikatesów Frac, I Piętro 35-303 Rzeszów

Napisz do nas, odpowiemy na każde pytanie.